Fotovoltaika pro firmy: Cena, návratnost a dotace v roce 2023

Fotovoltaická elektrárna (FVE) může vaší firmě ulevit hned v několika ohledech. Za prvé, fotovoltaika přináší znatelné úspory v nákladech na energie. Za druhé, díky fotovoltaice se stanete soběstačnější a nezávislejší na vnějších podmínkách a cenách elektřiny. A za třetí, jedná se o čistou, bezemisní energii, která pomůže snížit vaši uhlíkovou stopu. Co však instalace FVE obnáší? Hodí se právě pro vaši firmu? A jaká je návratnost investice?

5 důvodů, proč se FVE vaší firmě vyplatí

Zájem o FVE razantně roste nejen mezi domácnostmi, ale také v řadách českých firem. Názorně to ukazují poslední data České solární asociace. Dle jejího výkonného ředitele Jana Krčmáře instalovalo v roce 2022 fotovoltaiku na své střechy (a nejen tam) rekordní množství firem. Důkazem je i zájem o dotační programy: Například o dotace z Národního plánu obnovy dosud požádalo víc než 6 000 podniků.

Ani letos zájem neopadá. Podle průzkumu Raiffeisen – Leasing si FVE v roce 2023 plánuje nově pořídit zhruba 42 % českých firem, zejména ze segmentů zemědělství či stavebnictví. Dalších 27 % z těch, které svoji fotovoltaiku už mají, ji chce rozšířit.

Pojďme si shrnout důvody obrovského zájmu o firemní fotovoltaiku (a zároveň argumenty, proč byste o firemní FVE měli uvažovat): 

1. Fotovoltaika vám ušetří náklady na energie

Výhody fotovoltaiky v úsporách za energie jsou v případě firemních instalací nezpochybnitelné. Využitím energie ze slunce můžete v letních měsících pokrýt významnou část svojí spotřeby, a razantně tak snížit firemní náklady na elektřinu.

Díky tomu vám FVE může snížit také náklady na rezervovaný příkon. FVE jsou samozřejmě nápomocné i při snižování odběrových špiček, což jsou časy s vysokým energetickým odběrem. V případě, že fotovoltaický systém generuje elektřinu v době špičky, eliminuje tím odběr elektřiny z veřejné sítě a minimalizuje náklady spojené s vysokými tarify.

2. Fotovoltaika podpoří energetickou soběstačnost vaší firmy

Fotovoltaická elektrárna je určitou zárukou nezávislosti a soběstačnosti na distributorovi energie. V případě potřeby dokáže pokrýt i výpadky sítě, zejména pokud se rozhodnete pro FVE s akumulátorem. Provoz vaší firmy pak žádný výpadek elektřiny neohrozí.

3. Fotovoltaika má vynikající návratnost

Jak jsme zmínili v prvním bodě, instalací FVE vaše firma ušetří obrovské částky na nákladech za elektřinu. Životnost FVE se přitom pohybuje minimálně v rozmezí 20–25 let. Díky tomu přináší fotovoltaika velmi rychlou návratnost a mnoha firmám se vyplatí dokonce i bez dotací.

4. Fotovoltaika snižuje firemní emise CO2 (a to láká investory)

V době, kdy klimatická krize začíná ovlivňovat společnost čím dál více, je ekologický, udržitelný a zodpovědný přístup k naší planetě čím dál důležitější. Investice do FVE pomůže snížit uhlíkovou stopu vaší firmy, a je tím pádem důležitým krokem v oblasti ESG. Energie z vaší FVE je totiž 100% bezemisní a „zelená“. To rozhodně neplatí o elektřině, kterou si kupujete ze sítě. Energetický mix České republiky je totiž dosud z větší části složený z energie z fosilních paliv, jež je pro přírodu extrémně zatěžující.

Fotovoltaika se tak bude skvěle vyjímat v reportingu udržitelnost a v neposlední řadě – o firmy, které snižují své emise a chovají se udržitelně, mají prokazatelně mnohem větší zájem také investoři.

5. Fotovoltaika říká vašim zákazníkům, že vám záleží na planetě

Udržitelné chování je v čím dál větší míře důležité také pro zákazníky. Data ukazují, že pokud si mohou spotřebitelé vybrat, raději utratí peníze u firem, které se chovají zodpovědně a udržitelně. Instalací fotovoltaiky ukážete svým zákazníkům, že přemýšlíte nad budoucností – svojí, ale i celé společnosti.

Pro jaké firmy je fotovoltaika vhodná?

Instalace solárních panelů se vyplatí širokému spektru firem. Obecně se dá říct: Čím vyšší podíl vašich nákladů tvoří účet za energie, tím více výhod a rychlejší návratnost vlastní fotovoltaická elektrárna přinese. Zejména to platí, pokud má váš podnik vysoké a kontinuální nároky na spotřebu energie (typicky výrobní podniky, průmysl).

Do hry samozřejmě vstupují i praktické otázky instalace, tedy zda vaše firma disponuje prostorem, kam lze panely umístit. Může se jednat o plochou nebo klasickou střechu, ovšem solární panely lze umístit i jinam. U velkých prodejen (supermarkety, hypermarkety, obchodní centra aj.) lze panely instalovat do prostor parkoviště. Takové řešení má hned dvě výhody – parkující zákazníci ocení ochranu svého vozu před přehřátím a vy získáte vynikající prostor pro svoji FVE.

A kdy naopak FVE vhodná není?

Fotovoltaika má samozřejmě i své limity. Jednoznačně je třeba říct, že se nehodí pro vytápění v zimě (kdy je výkon elektrárny znatelně nižší než v létě). Přestože existují možnosti, jak prodávat přebytečnou energii zpět do sítě, neměl by být prodej elektřiny hlavním důvodem investice do FVE. Primárním cílem fotovoltaiky by vždy mělo být především pokrytí vlastní spotřeby elektřiny.

Prvním krokem před instalací FVE do vaší firmy je proto projekt, který propočítá optimální výkon a technologie fotovoltaické elektrárny s ohledem na vaši spotřebu energie a další požadavky. Spolehlivý dodavatel vám instaluje fotovoltaiku doslova na míru. To je velmi důležitý krok, který zajišťuje, že se vám investice do FVE skutečně brzo vrátí.

U nás ve Smart Phoenix bereme čísla vážně a solární elektrárnu vám navrhneme tak, aby byla návratnost investice co nejlepší. S námi využijete FVE s maximální efektivitou a s co nejlepším poměrem cena/výkon.

Co se promítá do ceny FVE

Návrh FVE pro firmy je ještě o něco složitější než návrh fotovoltaiky pro rodinné domy. Komerční budovy mají mnohdy o něco komplikovanější situaci s umístěním FVE, zejména pokud jde o střechy. Určitým faktorem jsou také vyšší bezpečnostní standardy a požární rizika.

Přestože je každá FVE od naší společnosti jedinečná a navržená specificky pro danou firmu/klienta, pojďme si představit alespoň základní parametry, které se promítají do ceny FVE.

1. FVE s akumulací, nebo bez

Protože firmy mají odběr zejména během dne, tedy v době, kdy má FVE nejvyšší výkon, častěji volí FVE bez akumulace (tj. bez baterie). Protože baterie jsou nákladnou součástí FVE, cenu fotovoltaiky pro firmy vynechání bateriového úložiště snižuje. FVE bez akumulace je vhodná pro dvousměnný provoz (ranní a odpolední). V případě, že se energie z FVE nespotřebuje v rámci firmy, prodávají se přebytky do sítě.

FVE s akumulací je pak vhodná pro podniky s třísměnným provozem a také v případě, že potřebujete záložní zdroj energie při výpadcích proudu. Energie, kterou provoz nespotřebuje okamžitě, se ukládá do baterie, odkud ji lze posléze čerpat – například při nočním provozu.

V praxi se občas setkáváme se situací, kdy firmy chtějí část energie uchovat například kvůli napájení kancelářských budov ve večerních hodinách. V takovém případě instalujeme na část budovy síťové střídače (pro okamžitý odběr), na část budovy pak subhybridní střídače (pro uložení energie do baterie). 

2. Typ instalace

Dalším podstatným aspektem firemní FVE je plocha, kterou máte pro solární panely k dispozici. Střecha je nejtypičtějším místem instalace, ale pokud z nějakého důvodu není vhodná, dokážeme si poradit i tak. Fotovoltaiku můžeme instalovat na pozemek, dokážeme zařídit také fotovoltaické solární parkoviště nebo solární pergolu.

3. Výkon elektrárny

Samozřejmě tím nejdůležitějším hybatelem ceny je samotný instalovaný výkon elektrárny, který se o odvíjí o její velikosti.

Dotace na firemní fotovoltaiku

Máme pro vás hned dvě skvělé zprávy. Zaprvé, vaše firma může na instalaci fotovoltaiky získat dotaci. Dotačních programů je hned několik a pokrývají až 30–75 % uznatelných nákladů.

Za druhé, se získáním dotace vám rádi pomůžeme. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti a přehled o aktuálních dotačních titulech. Zde je jejich shrnutí:

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Cíl: Komplexní úspora energií

Pro koho: Fyzické a právnické osoby s českým IČ a oprávněním podnikat

Vyhlášení výzvy: Očekává se koncem roku 2023

Výše podpory: Až 65 % způsobilých výdajů, v závislosti na regionu a velikosti podniku

Modernizační fond (výzva RES+)

Cíl: Modernizace zdrojů a technologií (malé i velké projekty) 

Pro koho: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) – tj. subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky

Vyhlášení výzvy: Očekává se koncem roku 2023

Výše podpory: Až 50 % ze způsobilých výdajů na fotovoltaiku a akumulaci

Národní plán obnovy

Cíl: Podpora obnovitelných zdrojů

Vyhlášení výzvy: Předpoklad vyhlášení nové výzvy je v první polovině roku 2024

Sledování aktuálních dotačních titulů, jejich podmínek a uzávěrek může být náročné. Pokud si nejste jistí, jaký dotační titul je pro vás ten pravý, neváhejte se nám ozvat. Úvodní konzultaci vám poskytneme zdarma.

Modelová kalkulace FVE pro firmu

Všechny důležité aspekty ceny FVE pro firmy jsme probrali, a tak se konečně dostáváme k té nejdůležitější otázce: Kolik bude vaši firmu FVE stát? Níže jsme vám pro představu shrnuli jednotlivé položky, které jsou součástí ceny FVE pro firmy.

A. Modelový příklad kalkulace FVE bez akumulace a s výkonem 19,8 kWP

Náklady na technologie

 • Fotovoltaické panely – cca 9 000 Kč za 1 kWp
 • Střídač – od 50 000 do 90 000 Kč
 • Kotvící materiál – od v řádu desítek tisíc korun v závislosti na velikosti FVE
 • Rozvaděče a elektromateriál – cca 80 000 Kč

Náklady na projekt a instalaci

 • Tvorba projektu FVE + dotace – do 25 tisíc do 70 tisíc Kč 
 • Montáž – cca 5 500 Kč za 1 kWp
 • Revize a uvedení do provozu – cca 10 000 Kč
 • Doprava osob a materiálu, instalace plošiny – od 20 000 Kč

Orientační celková cena: cca 600 000 Kč bez DPH

B. Modelový příklad kalkulace FVE s akumulací a výkonem 19,8 kWP

Náklady na technologie

 • Fotovoltaické panely – cca 9 000 Kč za 1 kWp
 • Střídač – od 50 000 do 90 000 Kč
 • Akumulační baterie – od 11 tisíc do 13 tisíc Kč/1 kWh
 • Kotvící materiál – od v řádu desítek tisíc korun v závislosti na velikosti FVE
 • Rozvaděče a elektromateriál – cca 80 000 Kč

Náklady na projekt a instalaci

 • Tvorba projektu FVE + dotace – do 25 tisíc do 70 tisíc Kč
 • Montáž – cca 5 500 Kč za 1 kWp
 • Revize a uvedení do provozu – cca 10 000 Kč
 • Doprava osob a materiálu, instalace plošiny – od 20 000 Kč

Orientační celková cena: cca 850 000 Kč bez DPH

Berte prosím v potaz, že uvedené ceny jsou ryze orientační. V případě instalací pro firemní zákazníky se finální cena fotovoltaiky odvíjí od velkého množství kritérií. Sem patří:

 • Stav střechy
 • Krytina střechy
 • Hromosvody
 • Elektroinstalace
 • Trafostanice
 • Připojení na NN (nízké napětí) nebo VN (vysoké napětí)
 • Existence plánů stávající nemovistosti (ano/ne) a mnoho dalšího

Máte zájem o firemní fotovoltaiku a chcete znát konkrétní cenový odhad pro vaši firmu? Obraťte se přímo na nás.

Návratnost investice do FVE

Podobně jako konkrétní konfigurace FVE, také návratnost investice do fotovoltaického systému je vysoce individuální a závisí na specifické konfiguraci systému a spotřebě elektřiny. Proto ve Smart Phoenix navrhneme FVE na míru potřebám vaší firmy a s důrazem na maximální efektivitu fotovoltaiky i co nejrychlejší návratnost investice.

Obecně platí, že výpočet návratnosti závisí na následujících faktorech:

 • Rozměry solární elektrárny
 • Výše spotřeby elektřiny 
 • Typ firmy a provozu/výroby, včetně současného nebo budoucího způsobu vytápění a ohřevu vody
 • Použité komponenty a jejich výrobci
 • Místo instalace, typ střechy a konkrétní typ FVE
 • Předpokládaný vývoj cen elektřiny na maloobchodním trhu a velkoobchodní burze
 • Inflace

Jakmile dojde na návratnost investice, nemá smysl vymýšlet si čísla z hlavy. Ve Smart Phoenix věříme na řeč tvrdých dat a pečlivou analýzu, která vezme v potaz specifické podmínky a požadavky vaší firmy. Díky tomu dokážeme spolehlivě odhadnout časový horizont návratnosti investice do fotovoltaiky pro váš konkrétní podnik.

Je správný čas investovat do fotovoltaiky?

Není náhodou, že FVE si letos plánuje pořídit 42 % českých podniků. Fotovoltaika se vaší firmě zkrátka vyplatí, a to hned z několika důvodů. Investováním do firemní fotovoltaiky snižujete emise skleníkových plynů a vaši firmu přibližujete k udržitelnému a ekologicky šetrnému podnikání. Investice do fotovoltaiky vám může pomoci snížit energetické náklady a má obvykle vynikající návratnost. V neposlední řadě také zlepšíte svůj marketingový obraz a hodnotu v očích zákazníků i investorů.

Vždy je však důležité provést podrobnou analýzu provozu a spotřeby energie, zhodnotit investiční náklady i předpokládané výnosy a vše konzultovat s odborníky. Každá firma má své specifické potřeby a podmínky, které je třeba při rozhodování o této investici zvážit. Nejlepším prvním krokem je proto nezávazná konzultace s odborníky na fotovoltaiku ze Smart Phoenix. Stačí se nám ozvat a probereme vše, co vás ohledně firemní fotovoltaiky zajímá. 

Další články

Odborná konzultace zdarma

Neváhejte a kontaktujte nás zcela nezávazně.

Během 1-2 pracovních dnů se s Vámi spojí náš odborník.

Vyslechne Vaše potřeby, posoudí situaci a navrhne optimální řešení.

Jste-li spokojeni, přistoupíme k dalším kroků směřujícím k realizaci.

Kontaktní informace budou využity pouze pro komunikaci s Vámi. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme.
Něco se pokazilo. Zavolejte nám nebo zkuste napsat později.
Na webu používáme cookies, pro jejichž použití a zpracování potřebujeme Váš souhlas. Více informací.