Návratnost fotovoltaické elektrárny: Vše, co potřebujete vědět

Fotovoltaické elektrárny se čím dál častěji objevují na střechách rodinných domů i firemních provozoven. Není divu, fotovoltaika má nespočet výhod. Než se však do této investice pustíte, je třeba si odpovědět na základní otázku: Jaká je návratnost fotovoltaiky? Kdy se investice do solárního systému vyplatí?

Návratnost fotovoltaické elektrárny (FVE) je při uvažování nad „soláry“ bezesporu zásadním parametrem. Určuje totiž, v jaké době se vaše investice do fotovoltaiky vrátí. Jinými slovy, díky odhadu návratnosti zjistíte moment v čase, od kterého vám fotovoltaika bude už pouze šetřit peníze. Výpočet návratnosti je zkrátka velmi důležitá věc.

Není divu, že na internetu najdete množství článků a zjednodušených výpočtů, které by vám měly s odhadem návratnosti pomoci. Doporučujeme však, abyste tyto obecné odhady brali s rezervou. Výpočet návratnosti fotovoltaiky je totiž poměrně složitá disciplína. Čísla, jež najdete na internetu, budou vždy spíše obecným tipováním než fundovaným a spolehlivým odhadem.

Ve Smart Phoenix navrhneme fotovoltaiku na míru vašim potřebám. Součástí nabídky je i výpočet návratnosti investice – přesně podle parametrů vaší nemovitosti, spotřeby a plánované FVE. Netřeba dodávat, že taková čísla jsou mnohem více vypovídající než obecné kalkulace na internetu.

Co ovlivňuje návratnost investice do FVE?

Pojďme se podívat, jak nad návratností uvažovat a jaká kritéria jsou z hlediska návratnosti vaší FVE nejdůležitější. Připomeňme také, že většina kalkulací návratnosti počítá s garantovanou životností fotovoltaiky 25 let. Není však výjimkou, že FVE spolehlivě slouží i dlouhé roky poté – pouze se mírně snižuje její výkon.

Při uvažování o návratnosti je důležité zohlednit následující devatero:

1. Kolik elektřiny spotřebujete

Množství elektřiny, kterou ročně spotřebujete, je pro návrh fotovoltaiky naprosto klíčové. Právě správně dimenzovaná fotovoltaická elektrárna zajistí, že množství elektřiny vyrobené ze slunce bude přesně akorát – ani příliš vysoké, ani příliš nízké.

Jak to souvisí s návratností? Fotovoltaika slouží primárně k pokrytí vašich energetických potřeb, a tím pádem k úsporám za energie (i když výhod nabízí fotovoltaika mnohem víc – shrneme si je na konci článku). Výkon solární elektrárny by měl proto odpovídat plánované spotřebě vaší domácnosti. Pozor, důraz je na slovo plánované – pokud v nejbližší době chcete investovat do „žroutů elektřiny“, jako je klimatizace, vytápěný bazén či elektromobil, je dobré to v projektování fotovoltaiky zohlednit.

2. Velikost fotovoltaické elektrárny

Velikost fotovoltaiky úzce souvisí s jejím výkonem – čím více solárních panelů na střeše (nebo jinde) máte, tím více elektřiny ze slunce dokážete vyrobit. Požadovaný výkon pak odvisí od energetických potřeb vaší domácnosti či firmy. Právě na základě vaší spotřeby elektřiny se totiž fotovoltaická elektrárna navrhne. Velikost fotovoltaické elektrárny mnohdy ovlivňují i dané technické aspekty instalace, například velikost a nosnost střechy.

Jak to souvisí s návratností? Ve chvíli, kdy je fotovoltaika menší, než by bylo vhodné – tedy generuje méně elektřiny, než potřebujete – můžete pořád ušetřit velmi slušné peníze za energie. Úspora však bude logicky menší, než kdyby bezplatná energie, kterou získáváte ze své solární elektrárny, pokryla více vašich energetických potřeb.

Naopak, pokud fotovoltaika vyrábí dlouhodobě více energie, než jste schopní spotřebovat, můžete sice její část ukládat do baterií (pokud investujete do FVE s akumulátorem), ovšem pravděpodobně budete dřív nebo později posílat přetoky zpátky do distribuční soustavy. Přestože prodej elektřiny do sítě může „zbytečně“ vyrobenou elektřinu částečně kompenzovat, návratnost FVE se prodlužuje. Důvodem je vyšší pořizovací cena, kterou jste za naddimenzovanou FVE zaplatili. 

Fotovoltaické elektrárny zkrátka nabízejí nejlepší návratnost ve chvíli, kdy dokážete využít co nejvyšší podíl vyrobené energie – ani o moc více, ani o moc méně. 

3. Pořizovací cena fotovoltaiky

Cenová hladina fotovoltaiky se liší v závislosti na její velikosti (výkonu), použitých komponentech i technologiích (významný vliv na cenu mají například baterie) a technických detailech instalace a montáže.

Jak to souvisí s návratností? Celková cena, kterou za svoji FVE zaplatíte, je samozřejmě při počítání návratnosti klíčová. Může totiž nastat situace, že „papírově“ (tj. z hlediska výkonu) ideální fotovoltaika by vyšla na tak vysokou částku, že by neúměrně prodloužila návratnost.

Výhodou fotovoltaiky je, že na ni můžete získat dotace. Například dotační program Nová zelená úsporám, který lze využít na FVE pro rodinné či bytové domy, vám proplatí až 50 % investice do fotovoltaiky. 

Chcete-li mít jistotu dotace na FVE a zároveň minimum starostí, zvolte službu FVE na klíč. V takovém případě se dodavatel postará o vše, co s instalací solární elektrárny souvisí – od formalit až po montáž. Ve Smart Phoenix za vás navíc zdarma vyřídíme dotaci i povolení distributora.

Tip: Přečtěte si, co všechno je součástí služby FVE na klíč, kolik služba stojí a na co si dát pozor.

4. Způsob ohřevu vody a vytápění

Na vytápění a ohřev vody padne v domácnosti bezesporu největší podíl energie – dohromady až 75–80 % celkové spotřeby. Způsob, jakým domácnost vytápíte a jak ohříváte vodu, je proto pro výpočet návratnosti FVE velmi důležitý. 

Je třeba si uvědomit, že pokud vytápíte svoji domácnost elektřinou, fotovoltaika v tomto ohledu pravděpodobně nedokáže pokrýt vaše energetické potřeby. Důvod je jednoduchý – topit je nejvíce potřeba v zimě, kdy výkon fotovoltaiky významně klesá (až na 15–20 % instalovaného výkonu). Instalovat fotovoltaiku čistě za účelem vytápění proto nemá smysl.

S ohřevem vody už je to jiná situace – teplá voda je potřeba celoročně. Přitom je to poměrně velký „žrout“ energií: na ohřev vody připadá přibližně 15–20 % spotřeby domácnosti. Fotovoltaická elektrárna tak může nespotřebovanou energii ze slunce „uchovat“ v zásobníku teplé vody.

Jak to souvisí s návratností? Jak už bylo řečeno, fotovoltaika nabízí nejrychlejší návratnost v případě, že dokážete využít maximum vyrobené energie. Kombinace fotovoltaiky s ohřevem teplé vody přináší efektivní způsob, jak energii z FVE využít a ušetřit náklady, které tvoří významnou součást spotřeby energií v domácnosti.

Pokud je pro vás fotovoltaický ohřev vody zajímavý a pobíráte starobní či invalidní důchod, dotační program Nová zelená úsporám Light vám nabízí až 90 000 Kč na fotovoltaický ohřev vody.

Tip: Přečtěte si více o dotacích na fotovoltaiku v roce 2023.

5. Typ použitých komponent a jejich výrobce

Fotovoltaický systém se skládá z mnoha komponent. Možná vás překvapí, že i když jsou panely bezesporu stěžejní součástí FVE, srdce vaší fotovoltaiky se nachází ve střídači (někdy se mu říká také měnič). Jedná se o zařízení, které přeměňuje stejnosměrné napětí vyrobené panely na střídavé napětí elektrické sítě. Výrobce střídače a s tím související kvalita zařízení mají pro váš fotovoltaický systém zásadní význam.

Jak to souvisí s návratností? Kvalita střídače má na návratnost fotovoltaiky ve výsledku mnohem větší vliv než například výrobce solárních panelů. Problém nastává zejména při volbě tzv. symetrického střídače. Ten totiž nezohledňuje, že v Česku se spotřeba elektřiny měří po fázích. Pro zajištění návratnosti je proto nutné zvolit správný (tzv. asymetrický) střídač. Kvalitní střídač nabízí také lepší monitorování sítě a podporuje škálovatelnost vaší FVE.

6. Místo instalace a typ střechy

Lokalita fotovoltaiky a další konkrétní aspekty instalace se promítají jednak do ceny za montáž, jednak do celkového výkonu FVE. Jak víme, fotovoltaika vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Záleží přitom jak na množství slunečního svitu, tak na úhlu dopadu slunečních paprsků. Mimochodem, i to je důvod, proč má v zimě FVE nižší výkon – slunce svítí nejenom podstatně méně, ale nachází se také v jiném úhlu vůči zemi. Stejný vliv má konkrétní místo instalace – jinak se fotovoltaika chová na jihu Moravy, jinak na severu Čech.

Jak to souvisí s návratností? Při projektování FVE a počítání návratnosti se vždy bere v potaz geografická šířka, konkrétní lokalita, orientace a typ střechy a případné stínění solárních panelů. To vše má významný vliv na množství elektřiny, kterou je fotovoltaika schopná vyrobit, a tím pádem i na návratnost investice do FVE.

7. Bude FVE pracovat v kombinaci s tepelným čerpadlem?

Kombinace FVE a tepelného čerpadla je jedním z nejkomplexnějších a nejekologičtějších způsobů výroby energie, vytápění a ohřevu teplé vody. Čím to? Díky FVE využívají tepelná čerpadla sluneční energii k přeměně a přenosu tepla z venkovního prostředí (například ze vzduchu, země nebo vody) do vytápěných nebo chlazených prostor. Tím poskytují energeticky efektivní způsob vytápění a chlazení domu. 

Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla navíc přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje totiž emise skleníkových plynů. Fotovoltaický systém produkuje elektřinu bez emisí, zatímco tepelné čerpadlo využívá obnovitelnou energii namísto spalování fosilních paliv.

Jak to souvisí s návratností? Plánujete-li propojit svoji FVE s tepelným čerpadlem, můžete uspořit až 80 % nákladů na vytápění a ohřev vody. Je to velmi efektivní a komplexní řešení, které akceleruje návratnost celé investice. 

Ve Smart Phoenix nabízíme možnost instalace tepelného čerpadla v kombinaci s FVE v jedné zakázce, a to včetně vyřízení dotace.

8. Predikce vývoje cen elektřiny na maloobchodním trhu a velkoobchodní burze

Není překvapením, že čím dražší je elektřina ze sítě, tím výhodnější je investice do fotovoltaického systému. Zároveň je tato oblast pro každého investora i dodavatele nejhůře předvídatelným aspektem návratnosti. Predikce cen elektřiny na delší časové období je zkrátka vzhledem k turbulentní době velmi obtížná. 

Jak to souvisí s návratností? Nelze očekávat 100% garanci návratnosti investice v určitém čase, neboť minimálně aspekt vývoje ceny elektřiny je velmi nejistý. Může se stát, že stávající zdražování energií dále akceleruje (je to pravděpodobné), a investice do fotovoltaiky se vrátí rychleji, než jste čekali. Existuje ale i varianta, že energie zlevní a návratnost se tím mírně prodlouží. Při výpočtu návratnosti je proto důležité zohlednit realistické a konzervativní odhady vývoje cen elektřiny.

9. Inflace

Při výpočtu návratnosti investice do solární elektrárny je třeba zohlednit také inflaci. Stejně jako vývoj ceny elektřiny, též odhad inflace vyžaduje dlouhodobou prognózu trhu a jde pouze o předpoklad. 

Jak to souvisí s návratností? Podobně jako drahá elektřina, i vysoká inflace výrazně urychluje návratnost fotovoltaického systému. Obecně řečeno – čím větší drahota, tím více se vyplatí investovat, zejména pokud jde o vlastní spolehlivý zdroj energie, nezávislý na výkyvech trhu. Současná míra inflace – v roce 2022 činila průměrná roční míra inflace 15,1 % – tak investici do fotovoltaiky výrazně nahrává.

Jaká je návratnost investice do FVE?

Jak je vidět z našeho výčtu, výpočet návratnosti je opravdu komplexní disciplína, kterou nelze učinit na koleni. A to jsme ani nezmínili další aspekty, jež mají na návratnost nepřímý vliv, jako jsou rychlost rozvoje elektromobility, technologický pokrok nebo třeba věk investora.

Toužíte-li přece jen po konkrétním čísle, tady je: návratnost investice do fotovoltaiky obvykle začíná na 5–6 letech. Může být dokonce i kratší, ale také výrazně delší. Vše záleží na konkrétní situaci, od vaší spotřeby elektřiny přes typ střídače až po vývoj cen energií na velkoobchodních burzách.

Proto doporučujeme oslovit odborníky na fotovoltaiku a nechat si vypracovat nabídku, která přesně zohlední vaši situaci. Ve Smart Phoenix máte úvodní konzultaci zdarma a rádi při ní zodpovíme vše, co vás zajímá. Součástí projektu FVE se Smart Phoenix je i studie návratnosti investice. 

Dobrá návratnost není jediná výhoda fotovoltaiky

Ano, návratnost investice do fotovoltaiky je bezesporu zásadním kritériem při rozhodování, zda do solární elektrárny investovat. Rozhodně však není jediným kritériem. Při uvažování o FVE je dobré vzít v potaz i následující přínosy fotovoltaiky:

Fotovoltaika je ekologická

Elektřina vyrobená pomocí fotovoltaiky je zcela ekologická – při její produkci nevznikají žádné skleníkové plyny.

Fotovoltaika přináší soběstačnost

Díky fotovoltaice už se nemusíte spoléhat na svého dodavatele a distributora elektřiny – i v případě výpadku máte vlastní zdroj energie. To může v mnohých případech ochránit váš majetek či podnikání.

Fotovoltaika je investice

Fotovoltaiku lze chápat jako investici. Se svojí návratností dokáže soutěžit i s některými bankovními produkty. Pomůže vám například snížit životní náklady na důchod.

Fotovoltaika zvyšuje cenu nemovitosti

Díky úsporným vlastnostem fotovoltaiky bude mít nemovitost s vlastním zdrojem energie vždy vyšší hodnotu než nemovitost bez něj. Dům se solární elektrárnou navíc získá lepší energetický štítek.

Další články

Odborná konzultace zdarma

Neváhejte a kontaktujte nás zcela nezávazně.

Během 1-2 pracovních dnů se s Vámi spojí náš odborník.

Vyslechne Vaše potřeby, posoudí situaci a navrhne optimální řešení.

Jste-li spokojeni, přistoupíme k dalším kroků směřujícím k realizaci.

Kontaktní informace budou využity pouze pro komunikaci s Vámi. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme.
Něco se pokazilo. Zavolejte nám nebo zkuste napsat později.
Na webu používáme cookies, pro jejichž použití a zpracování potřebujeme Váš souhlas. Více informací.